You are here

Sredstvo CALARIS PRO se uporablja kot sistemični selektivni herbicid, ki deluje preko listov in korenin. Zaradi različnega načina delovanja aktivnih snovi mezotrion in terbutilazin dobro deluje na širok spekter plevelov.

Calaris Pro

Last updated:
08.01.2022

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Composition: 
Chemical Family:
Triketoni
Triazine
Formulation: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Mode of action: 
Sistemično
Selektivno

Uporablja kot sistemični selektivni herbicid, ki deluje preko listov in korenin. Zaradi različnega načina delovanja aktivnih snovi mezotrion in terbutilazin dobro deluje na širok spekter plevelov.

Koruza

Precautionary Statements

  • S sredstvom se ne sme tretirati v primeru pomanjkanja vlage v tleh. Če so v času po setvi koruze sušne razmere, se priporoča tretiranje s sredstvom CALARIS PRO zgodaj po vzniku koruze. S sredstvom se ne sme tretirati v vetrovnem vremenu (hitrost vetra nad 5 m/s). Sredstvo se lahko uporablja samo ob uporabi traktorske škropilnice.

Personal Protective Equipment

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja ter pri stiku s kontaminiranimi površinami mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošeno ali vlečeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, pokrivalo (npr. kapuca) ter zaščito za oči in obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače) in rokavice.

Tank mixing

Če se sredstvo uporablja v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovalo koruze. V ekstremnih pogojih (npr. neugodne vremenske in talne razmere ter neugoden čas uporabe) lahko sredstvo povzroči prehodne kloroze, ki z rastjo koruze postopoma izginejo in ne vplivajo na količino in kakovost pridelka

Tank mix preparation

Napolnite rezervoar škropilnice do polovice ali treh četrtin predvidene količine z vodo, dodajte ustrezno količino sredstva in še preostalo vodo. Pomembno je, da uporabljate čisto vodo. Brozgo je potrebno mešati ves čas, dokler ne porabite vse škropilne brozge.

Water volume

200-400 l/ha

  • Sredstvo vsebuje aktivni snovi mezotrion in terbutilazin, ki imata različna načina delovanja. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na obe aktivni snovi je majhno. Dodatne informacije so na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.

Izjema so napake in opustitve.