Zanesljiva kombinacija | Syngenta | Slovenija

You are here

Zanesljiva kombinacija

Žita
28.09.2021

Izkoristite moč herbicida BOXER® in njegovih partnerjev ter izberite kombinacijo, ki vam omogoča najbolj učinkovito in hkrati zapleveljenosti vaših posevkov prilagojeno reševanje plevelov.

Kombinacija BOXER® + LECTOR® DELTA
Zanesljivo delovanje na najširši spekter enoletnih travnih in širokolisnih plevelov.

Način delovanja: kombinacija deluje tako na kaleče kot na že vznikle plevele
Uporaba v: ozimna pšenica, ozimni ječmen, rž, tritikala
Čas uporabe: po vzniku žit, od razvitega drugega lista do začetka razraščanja (BBCH 12- 21), optimalni čas 2.-4. list žita
Priporočen odmerek: BOXER® 3 l/ha + LECTOR® DELTA 75 ml/ha.

Več o plevelih...