Očistite njive trajnih plevelov | Syngenta | Slovenija

You are here

Očistite njive trajnih plevelov

Žita
20.07.2022
Touchdown system 4 je totalni herbicid sodobne formulacije, ki omogoča hitro absorpcijo v plevelne rastline in zanesljivo delovanje. Pripravek že vsebuje, močilo prav tako pa je dodatno opremljen s sredstvom, ki preprečuje težave zaradi trde vode, zato do

Zapleveljeno strnišče: počakamo, da se pleveli primerno razvijejo in tretiranje opravimo v fazi bujne rasti, še pred cvetenjem plevelov. Z mulčenjem oziroma obelavo tal počakamo vsaj 2-3 tedne.

Na strniščih se pogosto razvijajo večletni pleveli, kot so: njivski slak, plazeča pirnica, njivski osat, ščavje, navadni pelin, divji sirek in drugi, ki jih je v večini posevkov v naslednji sezoni izredno težko zatreti.

Če so vaše njive zapleveljene z omenjenimi pleveli, je zatiranje le-teh na strnišču najbolj enostavna in hkrati najbolj učinkovita rešitev. Hkrati zatremo tudi enoletne plevele, vključno z ambrozijo.

Svetujemo, da počakate, da pleveli razvijejo dovolj listne mase (kar je predpogoj za učinkovito delovanje herbicida) in nato uporabite herbicid Touchdown System 4.

Touchdown System 4 je totalni herbicid sodobne formulacije, ki omogoča hitro absorbcijo v plevelne rastline in zanesljivo delovanje. Pripravek že vsebuje močilo, prav tako pa je dodatno opremljen s sredstvom, ki preprečuje težave zaradi trde vode, zato dodajanje pomožnih sredstev ni potrebno.

Priporočeni odmerki:

  • 2 - 3 l /ha za zatiranje enoletnega plevela
  • za zatiranje večletnega plevela:

* 4 l/ha za zatiranje plazeče pirniceščavja in navadnega regrata,
* 5 l/ha za zatiranje divjega sirka in njivskega osata,
* 6 l/ha za zatiranje prstastega pesjaka in njivskega slaka.

 

Touchdown System 4 se običajno uporablja sam, razen v primeru reševanja močne zapleveljenosti z njivskim slakom (Convolvulus arvensis) ali osatom (Cirsium arvense), ko mu je smiselno dodati še herbicid Banvel.