Varstvo ogrščice pred škodljivci | Syngenta | Slovenija

You are here

Varstvo ogrščice pred škodljivci

Ogrščica
21.07.2022
Z vedno bolj izpopolnjenimi metodami žlahtnjenja razvijamo sorte, ki dajejo visoke pridelke in hkrati izboljšujemo najvažnejše lastnosti, ki so pomembne tako pri sami pridelavi na polju, kakor tudi kasneje v proizvodnji olja.

Že jeseni lahko škodo povzroča več nevarnih škodljivcev, ki lahko tudi do 100 % uničijo posevek oljne ogrščice.

Takoj po vzniku posevka se začno pojavljati bolhači. Škodo povzročajo predvsem z najedanjem kličnih in prvih pravih listov v obliki tipičnih okroglih luknjic, premera 1-2 mm. Manjši je posevek, večja je lahko gospodarska škoda.

V toplih jesenih se v fazi 2 - 6 listov oljne ogrščice lahko pojavi še repna grizlica. Ličinke repne grizlice se hranijo na listih oljne ogrščice, objedajo listno površino in lahko povzročijo tudi golobrst.

Ob pojavu škodljivcev in preseženem pragu škodljivosti priporočamo uporabo preverjenega in zaneljivega pripravka Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha.