Safecross hibridizacija | Syngenta | Slovenija

You are here

Safecross hibridizacija

Ogrščica
20.07.2022
Hibridi oljne ogrščice podjetja Syngenta so zagotovo med najboljšimi na slovenskem trgu. Odlikuje jih izjemna robustnost, prilagodljivost na slabše pridelovalne razmere in visok potencial pridelka.

Podjetje Syngenta nedvomno spada v sam vrh ponudnikov sodobnih rešitev v kmetijski pridelavi. Poleg široke palete pripravkov za varstvo rastlin vam ponujamo  tudi visoko kakovostna semena različnih poljščin in vrtnin.

Ker se približuje setev oljne ogrščice, vas  želimo spomniti na pomembnost izbire dobrega semena ter varstva posevka pred pleveli in škodljivci v jesenskem času.

Hibridi oljne ogrščice podjetja Syngenta so zagotovo med najboljšimi na slovenskem trgu. Odlikuje jih izjemna robustnost, prilagodljivost na slabše pridelovalne razmere in visok potencial pridelka.Posebnost, ki jih loči od drugih hibridov na trgu,  je "Safecross" način hibridizacije, razvit in patentiran s strani družbe Syngenta, ki pridelovalcem prinaša večjo zanesljivost (višji nivo heterozisa), večji potencial in stabilnost pridelka ter visoko toleranco na stresne razmere (zmrzal, suša, bolezni).