Kapusov bolhač & Repični bolhač | Syngenta | Slovenija

You are here

Bolhač

Ogrščica
22.07.2022
Že v jesenskem času, takoj po vzniku posevka, se začno pojavljati bolhači (kapusov in repični bolhač). Škodo povzročajo predvsem z najedanjem kličnih in prvih pravih listov v obliki značilnih okroglih luknjic premera 1-2 mm.

Kapusov bolhač & Repični bolhač
Phyllotreta spp. & Psylliodes chrysocephala L.

Že v jesenskem času, takoj po vzniku posevka, se začno pojavljati bolhači (kapusov in repični bolhač). Škodo povzročajo predvsem z najedanjem kličnih in prvih pravih listov v obliki značilnih okroglih luknjic premera 1-2 mm. Manjši kot je posevek, večjo gospodarsko škodo lahko povzročijo bolhači. Modro črni hroščki so najbolj nevarni, dokler so vznikajoče rastlinice v stadiju kličnih do prvih pravih listov, pozneje njihove poškodbe ne morejo več bistveno ogroziti razvoja rastlin. Repični bolhač leže jajčeca, iz katerih se razvijejo ličinke, ki se zavrtajo v listne peclje in steblo. Zaradi poškodb / rovov rastline slabše prezimijo, spomladi počasneje rastejo ali pa čez zimo celo popolnoma propadejo. Prag škodljivosti oz. prag za zatiranje hroščev v stadiju kličnih listov je presežen, če opazimo več kot 50 % rastlin z več kot dvema izjedama na kličnih listih.

Varstvo:
Priporočamo uporabo pripravka Karate Zeon v odmerku 0,15 l/ha.