Zadržite talne škodljivce | Syngenta | Slovenija

You are here

Zadržite talne škodljivce

Koruza
09.01.2022
Zadržite populacije talnih škodljivcev pod ekonomskim pragom škodljivosti.

Z aplikacijo talnega insekticida FORCE® 1,5 G ob setvi koruze lahko zmanjšamo škode, ki jih povzročajo ličinke koruznega hrošča (objedanje koreninskega sistema, poleganje koruze).

Poleg tega pa zmanjšujemo tudi populacije strun.

Aktivna snov teflutrin je zaradi svojih edinstvenih lastnosti najprimernejši piretroid za talno rabo:
* Postopno sproščanje, kar zagotavlja podaljšano delovanje v tleh.
* Zelo slaba topnost v vodi, zato se ne spira v globino, ampak ostaja v območju aplikacije.
* Rastline pušča brez ostankov, saj ni sistemik in se ne vnaša v rastlino.