Več kot ste pričakovali | Syngenta | Slovenija

You are here

Več kot ste pričakovali.

Koruza
22.04.2022
Posebna oblika mezotriona za močnejše delovanje na ozkolistne plevele.

CALARIS® Pro & DUAL GOLD 960EC® je kombinacija treh aktivnih snovi, ki se odlično dopolnjujejo. Medsebojna sinergija in različni mehanizmi delovanja zagotavljajo zanesljivo, hitro in učinkovito delovanje ter prinašajo številne prednosti:

  • Širok spekter najpomembnejših plevelov.
  • Dolg čas uporabe - od setve do stadija 4. lista koruze.
  • Izrazito hitro delovanje.
  • Superiorno rezidualno delovanje – učinkovito preprečuje naknadni vznik plevelov.
  • Posebna oblika mezotriona, ki zatira predvsem širokolistne plevele, vendar prinaša tudi močnejše delovanje na ozkolistne plevele.
  • Izjemni rezultati – ne zapleveljena njiva vse do žetve.
  • Visoka selektivnost do vseh hibridov koruze.
  • Varnost za posevke, ki sledijo koruzi, tudi za žita in ljuljke, sejane v jesenskem času.
  • Preprečevanje razvoja rezistence - zagotavljanje trajnostne učinkovitosti razpoložljivih aktivnih snovi.