Svojemu posevku zagotovite najboljši štart. | Syngenta | Slovenija

You are here

Svojemu posevku zagotovite najboljši štart.

Koruza
10.01.2022
Inovativni mikrogranulirani insekticid, ki ga v času setve ob pomoči posebnih depozitorjev apliciramo v setvene vrste.

Kombinacija insekticida in hranil zagotavlja:
- Delovanje na širok spekter talnih škodljivcev.
- Edinstven učinek preko plinske faze.
Dolgo in učinkovito insekticidno delovanje.
-  "Starter efekt"  kombinacija z dušikom, fosforjem, manganom in cinkom zagotavlja dodatne prednosti:

  • Hitrejši štart, še posebej v primeru setve v hladna in / ali mokra tla.
  • Rastlinam takoj dostopna hranila za močnejši mladostni razvoj.
  • Krepitev rastlin, robustnejša rast, večji listi za intenzivnejšo fotosintezo in večje pridelke.

    V granulah se poleg teflutrina nahajo tudi dušik (N), fosfor (P2O5) ter mikrohranila mangan (Mn) in cink (Zn) v količinah, ki zadostijo potrebam vznikajočih rastlinic, vse dokler se koreninski sistem ne razvije. Pri načrtovanju gnojenja je te količine potrebno ustrezno upoštevati.