Kaj so Artesian hibridi ?

Koruza
Za ARTESIAN  hibride so bili odbrani samo najboljši geni z namenom v stresnih razmerah izboljšati vnos vode in hranil v rastlino ter vzdrževati njeno normalno rast in razvoj čim dlje časa.

Profesionalni
S skrbno odbiro genotipov in sistematičnim preizkušanjem v številnih poljskih poskusih je družba Syngenta razvila izredno prilagodljive hibride, ki razpoložljivo vodo učinkovito pretvorijo v višji pridelek. ARTESIAN hibridi so odgovor na iskanje rešitev, ki v čim večji meri zmanjšujejo negativne posledice stresa v pridelavi koruze.

Inovativni
Strokovnjaki družbe Syngenta so z „Gene Blueprinting™ procesom“ odkrili gene, ki so v rastlini odgovorni za zaščito le-te v primeru stresa in ji pomagajo razpoložljivo vodo učinkoviteje izkoristiti. Za ARTESIAN hibride so bili odbrani samo najboljši geni z namenom v stresnih razmerah izboljšati vnos vode in hranil v rastlino ter vzdrževati njeno normalno rast in razvoj čim dlje časa.

Zanesljivi
Številni poskusi širom Evrope so potrdili, kar so ARTESIAN  hibridi obljubljali. V razmerah različno močnega pomanjkanja vode in na različnih tipih tal ARTESIANTM hibridi zagotavljajo zanesljive rezultate: maksimalne pridelke, ko dežuje in do 15 % višje pridelke, ko padavin primanjkuje.

Učinkoviti
ARTESIAN hibridi zagotavljajo višji nivo pridelka in učinkovitejšo gospodarjenje rastlin z vodo, s tem pa superiorno pretvorbo razpoložljive vode v višji pridelek. Dokazano v različnih pridelovalnih razmerah; tako na slabih kakor dobrih tipih tal; v sušnih in normalnih sezonah ter v primeru namakanja.