Hitreje. Močneje. Dolgotrajneje. | Syngenta | Slovenija

You are here

Hitreje. Močneje. Dolgotrajneje.

Koruza
25.04.2022
CALARIS Pro & DUAL GOLD 960 EC kombinacija treh aktivnih snovi, ki zagotavljajo zanesljivo varstvo pred vsemi pomembnimi enoletnimi ozko in širokolistnimi pleveli v posevkih koruze.

Kombinacija je zelo prilagodljiva glede časa uporabe; lahko se uporablja takoj po setvi (pred vznikom koruze) ali po vzniku koruze vse do razvojne faze, ko je razvit 4. list koruze (BBCH 00-14). Da bi vse prednosti, ki jih kombinacija prinaša (kontaktno delovanje na že vznikle plevele, rezidualno delovanje preko tal), izkoristili v največji možni meri, priporočamo uporabo po vzniku v stadiju 2. – 4. listov koruze.


CALARIS® Pro & DUAL GOLD 960EC® je kombinacija treh aktivnih snovi, ki zagotavljajo zanesljivo varstvo pred vsemi pomembnimi enoletnimi ozko in širokolistnimi pleveli v posevkih koruze. Mezotrion in terbutilazin delujeta predvsem na širokolistne plevele, preko listov in preko tal. Mezotrion kontrolira tudi nekatere ozkolistne plevele. S-metolaklor se absorbira preko poganjkov kalečih rastlin in zatira enoletne ozkolistne plevele ter nekatere širokolistne plevele. Vse tri aktivne snovi se odlično dopolnjujejo. Medsebojna sinergija in različni mehanizmi delovanja zagotavljajo zanesljivo, hitro in učinkovito delovanje na izredno širok spekter plevelov, poleg tega pa dolgo rezidualno delovanje varuje posevek pred naknadnim vznikom plevela.

Da bi zagotovili optimalno delovanje vseh aktivnih snovi, je potrebno tla pred tretiranjem dobro pripraviti. Če so v času po setvi koruze sušne razmere, se priporoča tretiranje zgodaj po vzniku koruze.
V ekstremnih razmerah (npr. neugodne vremenske in talne razmere ter neugoden čas uporabe) lahko kombinacija povzroči prehodne kloroze, ki z rastjo koruze postopoma izginejo in ne vplivajo na
količino in kakovost pridelka