Dobra odločitev za najboljše rezultate | Syngenta | Slovenija

You are here

Dobra odločitev za najboljše rezultate.

Koruza
06.01.2022
Višja koncentracija energije v rastlinah.

Specialna generacija hibridov družbe Syngenta,
                      ki zagotavlja več mleka iz osnovne krme.
                                                                                                         
                              Boljša prebavljivost, več energije, več mleka.