ARTESIAN | Syngenta | Slovenija

You are here

ARTESIAN

Koruza
05.01.2022
Za ARTESIAN hibride so bili odbrani samo najboljši geni z namenom v stresnih razmerah izboljšati vnos vode in hranil v rastlino ter vzdrževati njeno normalno rast in razvoj čim dlje časa.

Na slovenskih njivah uvajamo družino ARTESIAN hibridov koruze - elitne hibride, za katere je značilna najvišja raven učinkovite izrabe razpoložljive vode.

ARTESIAN™ hibridi zagotavljajo pridelek v vseh situacijah: v optimalnih razmerah dajejo superiorne rezultate znotraj svojega zrelostnega razreda, v stresnih razmerah (omejena razpoložljivost vode) pa prinašajo do 15% višje pridelke v primerjavi s konvencionalnimi hibridi.

Kakšne so posledice pomanjkanja vode?

  • Nesinhronizirano cvetenje, poznejši pojav svile, nepopolna oploditev.
  • Motena sinteza ogljikovih hidratov, slabše polnjenje zrnja, nižji pridelki.
  • Zvijanje listov,motena fotosinteza in razvoj rastlin.
  • Ovirana delitev celic,nižje rastline, manjši storži.
  • Oviran / zmanjšan odvzem vode in hranilnih snovi iz tal.

Kakšne prednosti prinašajo ARTESIAN hibridi?

  • Zahvaljujoč boljši sinhronizaciji cvetenja se oploditev bistveno izboljša.
  • Enakomernejša sinteza in porazdelitev snovi, boljše polnjenje zrnja, večji pridelki.
  • Višja fotosintetska aktivnost, obdobje neoviranega razvoja je bistveno podaljšano.
  • Optimalnejša rast ter boljše zdravstveno stanje listov in storža.
  • Robustnejši koreninski sistem zagotavlja izdatnejšo črpanje vode in hranilnih snovi.