5 zlatih pravil varne rabe FFS | Syngenta Slovenija

You are here

5 zlatih pravil varne rabe FFS

Koruza
03.01.2022
Varujte tudi sebe ne samo rastline.

1) Ves čas dela ravnajte previdno
- S FFS vedno ravnajte previdno, da ne kontaminirate sebe in okolja.
- Razlitja FFS vedno takoj sanirajte.
- Ko delate s FFS, poskrbite, da ne bodo prisotni otroci, živali in druge osebe.

2) preberite etiketo izdelka in se prepričajte, da jo razumete
- Etiketo na izdelku vedno preberite in se prepričajte, da jo razumete ali pa vam naj jo prebere nekdo drug. Če ste v dvomih poiščite nasvet lokalnih strokovnjakov za to področje.
- Ko uporabite FFS vedno upoštevajte lokalne predpise in zakone.

3) Skrbite za opremo za nanašanje in jo dobro vzdržujte
- Redno vzdržujte vašo opremo za škroplenje in setev, da bo delovala učinkovito in ne bo puščala.

4) Skrbite za dobro osebno higieno
- Pri delu s FFS vedno poskrbite za dobro osebno higijeno. 
- Med delom s FFS ne jejte, pijte ali kadite.

5) Uporabljajte ustrezno osebno varovalno opremo (OVO)
- Uporabljajte OVO, ki je priporočena na etiketi, oz. jo za delo s FFS določajo veljavni lokalni predpisi. Izdelki z različnimi stopnjami toksičnosti zahtevajo različno OVO. 

- Ko delate s FFS, vedno uporabljajte zaščitne rokavice OVO. (npr. iz nitrila ali drugih nevpojnih materialov).