2 v 1 | Syngenta | Slovenja

You are here

2 v 1

Koruza
10.01.2022
Talni insekticid in štartno gnojilo

FORCE® Evo je inovativni mikrogranulirani insekticid, ki ga v času setve ob pomoči posebnih depozitorjev apliciramo v setvene vrste.

V posevkih koruze je namenjen zmanjševanju populacij ličink koruznega hrošča. Hkrati pa zmanjšuje tudi tveganje za napad strun. Aktivna snov teflutrin deluje kontaktno in želodčno, poleg tega njegovo hlapno delovanje zagotavlja močan odvračalni učinek.

Teflutrin je edini iz skupine sintetičnih piretroidov, ki je bil razvit izključno za zatiranje škodljivcev v tleh. V primeru, da pričakujemo večje populacije koruznega hrošča ali v primeru zgodnje setve se priporoča uporaba višjega odmerka (20 kg/ha).

Pri močnem napadu talnih škodljivcev kot najbolj učinkovito varstvo priporočamo setev tretiranega semena ob hkratni uporabi talnega insekticida.