You are here

Share page with AddThis

Varno ravnanje s tretiranimi semeni

Varno ravnanje s tretiranimi semeni in njihova uporaba
Veseli nas, da ste se odločili za uporabo semen, zaščitenih s posebnimi obdelovalnimi postopki. Čeprav so fitofarmacevtska sredstva izjemno učinkovita pri zatiranju poljskih škodljivcev in vam kot uporabnikom zagotavljajo številne prednosti, je treba biti kot pri vseh kemičnih izdelkih seznanjen s pravilnim ravnanjem s tretiranimi semeni, da s tem čim bolj zmanjšate nepotrebno izpostavljenost samih sebe in okolja kemičnim snovem.

Kaj moram vedeti o subjektivni občutljivosti kože (SFS)?
Številni insekticidi za obdelavo semen na trgu vsebujejo sintetične piretroide, ki jih že od 70. let prejšnjega stoletja varno uporabljamo v kmetijstvu in za varovanje zdravja. Vendar lahko piretroidi ob nepravilni uporabi povzročijo začasno občutljivost kože pri določenih občutljivih uporabnikih semen, obdelanih s temi spojinami. Učinek se imenuje subjektivna občutljivost kože (SFS) ali parestezija. Ni nevarna, vendar je lahko neprijetna. Simptomi so mravljinčenje, zbadanje ali mrtvičenje, ki navadno prizadenejo obraz ali roke. Ob vdihavanju onesnaženih delcev se občutek včasih pojavi tudi na zadnjem delu nosne votline in grla. Simptomi se navadno pojavijo hitro in trajajo največ en dan.

Kako lahko preprečimo SFS?
Tveganje za SFS v čim večji meri zmanjšate z upoštevanjem običajnih navodil glede varne uporabe tretiranih semen (na voljo v teh navodilih za uporabo) in zlasti v natančnejših navodilih na etiketi vreče s semeni.

Kaj lahko storim v primeru SFS?
Z umivanjem s hladno vodo lahko ublažite simptome, ki bodo sčasoma sami izzveneli. V primeru dvomov se za več informacij obrnite na številko za stik na vreči s semeni ali na svojega zdravnika in ga obvestite, da ste bili izpostavljeni piretroidom


Zaščitite sebe in druge

Upoštevajte tveganja za izpostavljenost kemikalijam vas samih ali drugih oseb zaradi nepravilnega ravnanja.
Koža - prijemanje obdelanih semen z golimi rokami ali izpostavljenost obraza delcem obdelanega semena.
Oči - nenameren vnos delcev obdelanega semena v oči.
Vdihavanje - nenamerno vdihavanje delcev obdelanega semena.
Kontaminacija drugih oseb - umazane rokavice, delovni kombinezon, stroji in prazne vreče za semena lahko po uporabi vsebujejo ostanke kemikalij. Zagotovite, da jim druge osebe ne bodo izpostavljene.


Skrb za okolje

Nepravilno ravnanje s semeni lahko poleg tega prav tako povzroči izpostavljenost divjih živali zunaj polja.
Delci semena - ne ciljni insekti so lahko izpostavljeni delcem semena, ki vsebujejo sredstva za tretiranje semen.
Onesnaženje vode - tretirana semena,ki padejo v luže, ali voda za čiščenje strojev,ki steče v vodotoke,lahko dosežejo vodne organizme.
Razsutje - razsutje tretiranih semen ali premajhna globina setve semen lahko povzroči zaužitje semen s strani ptic ali drugih divjih živali.

PRIPOROČAMO

NI DOVOLJENO

Vselej preberite etiketo na vreči s semeni, saj vsebuje pomembna navodila o varni uporabi tretiranih semen.

Nikoli ne sejte ali puščajte semen v bližini površinske vode – luž, potokov.

Tretirana semena shranjujte na varnem mestu zunaj dosega otrok in živali. Vreče s semeni premikajte nežno, da zmanjšate njihovo obrabo.

Opreme nikoli ne čistite na mestih, kjer bi se lahko pojavilo onesnaženje površinskih voda.

Sejalnice na koncu redi ne dvigujte, ne da bi prej izklopili sistem za dovajanje semen.

Delcev na dnu vreče s semeni ne polnite v sejalnico.

Umazanega kombinezona, rokavic ipd. ne nosite ali puščajte v avtomobilu ali na drugih »čistih« območjih. S tem boste otroke in družinske člane zaščitili pred izpostavljenostjo.

Pnevmatske precizne sejalnice uporabljajte skupaj z zračnimi deflektorji. Ti upočasnijo zračni izpuh in delce kemikalij usmerijo na predvideno mesto, tj. v tla. Poleg tega izboljšajo delovno okolje voznikov traktorjev

Pri rokovanju z obdelanimi semeni ali naknadnem čiščenju strojev vselej nosite rokavice, dihalno masko in zaščitna očala.

Vreče s semeni praznite tako, da ste s hrbtom obrnjeni proti smeri vetra, s čimer boste zmanjšali izpostavljenost delcem semena.

Sejte na ustrezni globini za setev, da na površju ne bo semen, ki bi jih lahko zaužile divje
živali.

Po uporabi zagotovite, da se boste temeljito umili in očistili zaščitno opremo

Za več informacij o najboljši praksi pri uporabi tretiranih semen se obrnite na distributerja semen ali družbo Syngenta ali pa si oglejte spletno stran www.takecareprogram.com