You are here

Syngenta hibridi 2016

Koruza je najbolj zastopana kultura na naših poljih, 
saj predstavlja nepogrešljiv vir voluminozne in energetske krme za živino. Kljub temu, da ekonomika pridelave v zadnjih letih niha, smo bili v preteklem letu priča pozitivnim premikom na trgu s koruzo. 


V letošnjem letu ponujamo na trg dva nova hibrida koruze: SY Fanatic_poltrdinka v razredu 280, namenjena za mlinsko predelovalno industrijo in SY Dartona_nov kombinirani hibrid, rekorder v poskusih za pridelavo zrnja. Hibrida sta se v zadnjih dveh letih dokazala z izjemnimi pridelki zrnja in silaže v svojem razredu, zato si zagotovo zaslužita mesto na vaših poljih.