You are here

Share page with AddThis

Starane Forte

Zadnja posodobitev:
29.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-79/2016/4
Velikost pakiranja: 
1 L
200 ml
Sestava: 
Kemijska družina
Piridin karboksilne kisline
Skupina a.s.: 
Grupa 0
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Namenjen je za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst trajnega širokolistnega plevela.

Jara pšenica

Jari ječmen

Koruza

Oves

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Pašnik

Travnik

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netreniran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja morate uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon) in zaščitne rokavice. Med tretiranjem s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico morate uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice, pokrivalo s širokimi krajci in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo STARANE FORTE vsebuje aktivno snov fluroksipir. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na fluroksipir je majhno. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares čista, čim bolj natančno izračunajte potrebno količino mešanice, da vam na koncu ne bo ostajala. Napolnite rezervoar škropilnice do 1/2 potrebne količine z vodo in med stalnim mešanjem dodajte potrebno količino sredstva, nato dolijte še preostalo vodo. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe sredstva.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Zaradi razširitve spektra delovanja lahko sredstvo mešate z nekaterimi drugimi herbicidi (npr. Axial, Axial One) Priporočamo, da se pred uporabo posvetujete s strokovno službo. Mešanice takoj uporabite. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Količina vode

200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2)

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva StaraneTM Forte pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva StaraneTM Forte Forte na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva. Te uporabe so:

Sredstvo StaraneTM Forte se uporablja kot herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela:
- v čebuli, šalotki in česnu v odmerku 0,3 L/ha (3 ml na 100 m2). Tretira se od razvojne faze, ko je prvi list (> 3 cm) jasno viden, do razvojne faze petega lista (> 3 cm) (BBCH 11-15).

  • Uporablja se za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela,. Sredstvo se uporablja ob porabi vode 200-400 L/ha (2-4 L na 100 m2). Pri temperaturah zraka pod 15 °C se priporoča uporabo močila.

    Sredstvo StaraneTM Forte vsebuje aktivno snov fluroksipir. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na fluroksipir je majhno. Dodatne informacije so vam na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.

Izjema so napake in opustitve.