You are here

Pirimor 50 WG

Zadnja posodobitev:
30.08.2017

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-413/2001/12
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Karbamati
Skupina a.s.: 
Grupa 1A
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Kontaktno
Želodčno

Specifično sredstvo za zatiranje in nadzorovanje kolonij listnih uši. Poleg tega, da deluje kontaktno, pripravek dobro zatira kolonije uši, ki so na spodnji strani lista ali pa na spodnjih delih rastlin. Deluje hitro, zato je sredstvo primerno tudi za uničevanje prenašalcev virusov. Optimalen učinek sredstvo doseže pri temperaturah od 12 do 25 °C. Insekticid s kontaktnim in translaminarnim načinom delovanja, na uši deluje, če pridejo v direkten kontakt z depozitom škropiva. Deluje tudi preko tako imenovane parne faze, kar mu omogoča odlično delovanje tudi pri gostejšem habitusu rastlin.

Ameriška borovnica

Breskev

Brstični ohrovt

Buče

Bučke

Fižol

Glavnato zelje

Grah

Jablana

Jagoda

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati: - krompir, krmna, sladkorna in rdeča pesa, ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, oves, rž, tritikala ter kapusnice: v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m brega voda 2. reda, - vrtnine nižje od 50 cm in jagode: v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 10 m brega voda 2. reda, - vrtnine višje od 50 cm: v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda, - jablane in breskve: v območju 60 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda, - okrasne rastline, ameriške borovnice, kosmulje in ribez: v območju 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Delavci morajo pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju rezervoarja nositi zaščitne rokavice. Delavci morajo med škropljenjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom in z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so visoko nad tlemi, nositi primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), rokavice in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami je potrebno uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Fitotoksičnost

Sredstvo ne povzroča poškodb na rastlinah (ni fitotoksično), če se ga uporablja za namene in v odmerkih, kot je določeno v navodilu za uporabo.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva najprej zmešajte v manjši količini vode, da dobite gosto suspenzijo. To nato vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar z vodo. Mešalo naj bo vključeno ves čas do porabe škropilne brozge.

Omejitev uporabe

V primerih, ko sta na istem zemljišču dovoljeni dve tretiranji v eni rastni sezoni, se časovni razmik med tretiranjema prilagodi pritisku škodljivih žuželk. Pri številnih insekticidih obstaja nevarnost nastanka odpornosti (rezistence). Do nje lahko pride zaradi prepogoste uporabe sredstva, uporabe neustreznih odmerkov, prepogoste uporabe sredstev z enakim načinom delovanja in neupoštevanja praga škodljivosti.
Odpornost se pokaže v slabšem delovanju sredstva po nekaj letni uporabi. Z namenom preprečiti pojav odpornosti, se priporoča naslednje ukrepe: PIRIMOR 50 WG uporabljamo potem, ko je presežen prag škodljivosti. Na isti površini se sme sredstvo PIRIMOR 50 WG ter insekticide iz skupine karbamatov in organofosfatov uporabiti največ dvakrat v eni rastni sezoni. V primerih, ko je za zatiranje uši potrebno izvesti več tretiranj letno, je treba uporabiti insekticide z drugačnimi načini delovanja. Tretiranje z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so nizko nad tlemi, ni dovoljeno. Sredstvo se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu (temperatura zraka nad 30 °C in hitrost vetra večja od 5 m/s).

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Ni priporočljivo mešanje s foliarnimi gnojili, ki vsebujejo magnezijev sulfat, kobalt ..., prav tako pripravka ne mešamo s herbicidi na osnovi aktivne snovi metamitron. Pripravek lahko mešate s fungicidi in insekticidi nevtralne pH reakcije. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Količina vode

300-600 l/ha

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS PIRIMOR 50 WG pri uporabi na spodaj navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS PIRIMOR 50 WG na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik FFS. Te uporabe so:

Sredstvo PIRIMOR 50 WG se uporablja v sadnih, gozdnih in okrasnih drevesnicah za zatiranje listnih uši (Aphididae) v 0,075 % koncentraciji (75 g na 100 L vode), pri porabi 200-1000 L vode na ha, odvisno od velikosti in fenološke faze tretiranih rastlin.

OPOZORILA: Najvišji enkratni odmerek sredstva ne sme preseči 0,75 kg/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ dvakrat v eni rastni dobi, v 10 dnevnih razmikih med tretiranji. Tretiranje v drevesnicah z ročno oprtno škropilnico ni dovoljeno. Sredstvo lahko uporabljajo samo poklicni drevesničarji. V letu tretiranja je potrebno na sadnih sadikah preprečiti nastavek plodov oziroma morebitne plodove uničiti.

KARENCA: Karenca je zagotovljena z načinom uporabe.

Izjema so napake in opustitve.