You are here

Chess 50 WG

Zadnja posodobitev:
30.08.2017

Insekticidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-336/2002
Velikost pakiranja: 
1 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Pyridine azomethine derivatives
Skupina a.s.: 
Grupa 9B
Formulacija: 
WG (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Uporablja se za zatiranje sive breskove uši, hmeljeve uši, rastlinjakove ščitaste uši in kumarne uši v nasadih breskev, hmelja, okrasnih rastlin, na vrtninah in krompirju ter repičarja na oljni ogrščici in oljni repici. Chess 50 WG je sistemični insekticid s posebnim načinom delovanja. Deluje izključno na sesajoče insekte in je izredno selektiven do ostalih organizmov. Aktivna snov pimetrozin prodre skozi liste in se sistematično prenaša po rastlini. Čeprav ni opaziti tako imenovan "knock - down" učinka, se uši takoj po zaužitju prenehajo hraniti. Vzrok smrti je izstradanost; nastopi pa 1 - 4 dni po aplikaciji. Vsaj 2 uri po aplikaciji ne sme deževati. Številni poskusi in primeri iz prakse kažejo, da je dosežen najboljši učinek, če ga uporabimo 2 - krat zaporedoma. Optimalne razmere za delovanje sredstva so, ko so dnevne temperature nad 18 °C in nočne ne padejo pod 15 °C.

Breskev

Hmelj

Jajčevec

Jara oljna ogrščica

Krompir

Kumare

Melona

Okrasne rastline

Oljna repica

Ozimna oljna ogrščica

Opozorila

  • Tretirati je treba, ko se pojavijo prve kolonije uši. Ne smemo tretirati pri visokih temperaturah, po mokrem listju ali pred dežjem. Sredstvo lahko uporabimo na istem zemljišču največ trikrat v eni rastni dobi, v oljni ogrščici in oljni repici pa največ en krat. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov v breskvah je treba upoštevati ne tretiranega varnostnega pasu 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov v hmelju je treba upoštevati ne tretiranega varnostnega pasu 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri ostalih uporabah je treba upoštevati ne tretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Pripravek, uporabljen v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodoval gojene rastline. Pri občutljivih vrstah rastlin ali pri novih sortah priporočamo, da se preveri občutljivost za sredstvo.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice napolnite do 1/4 potrebne količine s čisto vodo in vključite mešalo. Potrebno količino sredstva stresite v rezervoar škropilnice in dopolnite rezervoar z vodo do potrebne količine. Mešalo mora biti med tretiranjem ves čas vključeno. Svetujemo, da pripravite le toliko mešanice, kot je boste porabili, da vam na koncu ne bo ostajala.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Chess 50 WG lahko mešate z večino standardnih insekticidov in fungicidov nevtralne reakcije.

Izjema so napake in opustitve.