You are here

Share page with AddThis

Touchdown System 4

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-401/2004/10
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
Glicini
Skupina a.s.: 
Grupa G
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
Način delovana: 
Sistemično

Neselektivni herbicid za zatiranje vseh enoletnih in večletnih plevelov. Rastline ga vsrkajo prek listov in stebel; tam se premešča sistemično (akropetalno in bazipetalno) in uniči tako nadzemne dele rastline kot tudi korenine. Hitreje, ko rastline rastejo (toplo in vlažno vreme), hitreje so opazni vidni simptomi delovanja herbicida. Običajno traja 7 - 14 dni, da začnejo rastline veneti, nato porumenijo, se posušijo in propadejo. Korenine tretiranih rastlin so rjave in krhke. Slabše vremenske razmere upočasnijo pojav prvih simptomov, neposrednega vpliva na učinkovitost delovanja pa nimajo. Pripravek je namenjen, za zatiranje plevela v žitih pred žetvijo, na strniščih, nasadih vinske trte in sadnega drevja, na nekmetijskih površinah in železniških progah ter za prekinitev vegetacije žit.

Sadovnjaki

Strnišče

Vinograd

Železniške proge

Opozorila

  • Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja samo enkrat v eni rastni sezoni. Posebna pazljivost je potrebna v mladih nasadih in nasadih nizke vzgoje. Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo je fitotoksično, če pade na liste ali zelene dele gojenih rastlin. Po primerni in predpisani uporabi pripravka TOUCHDOWN ni omejitev glede pridelovanja kulturnih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Škropite lahko z ročnimi ali traktorskimi škropilnicami. Rezervoar škropilnice napolnite s polovico potrebne količine vode, dodajte odmerjeno količino sredstva in ob stalnem mešanju dopolnite rezervoar škropilnice do potrebne količine. Na železniških progah škropite z ročnimi škropilnicami ali posebnimi škropilnicami na vagonih.

Omejitev uporabe

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja samo enkrat v eni rastni sezoni. Posebna pazljivost je potrebna v mladih nasadih in nasadih nizke vzgoje. Sredstvo se ne sme uporabljati v sadovnjakih mlajših od dveh let in vinogradih mlajših od štirih let.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Herbicid Touchdown System 4 vsebuje kompleksno APG močilo, zato dodajanje pomožnih sredstev (močil) ni zaželjeno. Touchdown System 4 se za namen zatiranja plevelov v večini primerov uporablja sam, razen v primeru reševanja specifičnih problemov, ko je Touchdown System 4 smiselno kombinirati s herbicidi na osnovi dikambe (čiščenje strnišč pri močni zapleveljenosti s slakom (Convolvulus arvensis L.) ali oksifluorfena (preprečevanje naknadnega vznika plevelov v trajnih nasadih). O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov.

Količina vode

200-400 l/ha

Manjše uporabe

Manjše uporabe se navedejo na locenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri cemer se na etiketo navede opozorilo: »Ucinkovitost in fitotoksicnost FFS TOUCHDOWN SYSTEM 4 pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS TOUCHDOWN SYSTEM 4 na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.

Te uporabe so:
Sredstvo TOUCHDOWN SYSTEM 4 se uporablja v trajnih nasadih (vinogradi, sadovnjaki, maticnjaki, ipd.) in pri vzgoji sadik trajnic (trta, hmelj, sadne ter okrasne rastline ipd.) za lokalno unicenje posameznih rastlin, okuženih s karantenskimi in nadzorovanimi škodljivimi organizmi:

- foliarno v 5% koncentraciji ob porabi vode do najvec 150 L/ha za unicevanje okuženih rastlin in odgnalih poganjkov;
- v 15 % koncentraciji za premazovanje bazalnih ostankov (deblo, štor) okuženih rastlin takoj po poseku oziroma unicenju nadzemnega dela.

Izjema so napake in opustitve.