You are here

Share page with AddThis

Elumis Banvel

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-19/2011/1001; U34330-170/2013/4
Velikost pakiranja: 
1 L+250 ml
Sestava: 
Kemijska družina
Triketoni
ALS Inhibitor
Benzojske kisline
Skupina a.s.: 
Grupa F2 (Mezotrion)
Grupa B (Nikosulfuron) / Grupa O
Formulacija: 
OD / WG (oljna dispenzija) / (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Prvi znaki delovanja na enoletnih širokolistnih plevelih se pokažejo že po nekaj urah, predvsem zaradi delovanja Banvela, po 14 dneh pleveli dokončno odmrejo. Na podlagi sistemičnega delovanja nikosulfurona in mezotriona pripravek zagotavlja zanesljivo delovanje na izredno širok spekter plevelov. Nikosulfuron deluje preko listov in korenin na eno in večletne ozkolistne plevele. Mezotrion deluje predvsem na širokolistne plevele preko listov in preko korenin, kar mu daje močno kontaktno in podaljšano delovanje tudi na plevele, ki vznikajo kasneje. Mezotrion ima tudi koristno stransko delovanje na ozkolistne plevele. Aktivna snov dikamba se v rastlino vpija preko listov, delno pa tudi preko korenin. V rastlini se premešča tako navzdol proti koreninam, kot navzgor proti rastnim vršičkom.

Koruza

Osebna varovalna oprema

  • Pei delu s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja nosite primerno zaščitno obleko iz gostega bombaža ali nepremočljive sintetike (kombinezon), zaščitne rokavice in očala. Potrebno je vsakodnevno menjavanje delovne obleke. V primeru povečane izpostavljenosti, ko je presežena maksimalna dovoljena koncentracija snovi v zraku, uporabljajte ustrezno zaščito za dihala (filtrska polmaska). Za zaščito rok uporabljajte rokavice, odporne proti kemikalijam. Za zaščito oči uporabljajte očala ali obrazni ščit.

Fitotoksičnost

Na koruzi so možni pojavi fitotoksičnosti, značilni za sintetične auksine (rumenenje listov, zvijanje stebel, zastoj v rasti). Znaki se običajno pojavijo, če tretiranju sledi obdobje hladnega vremena. Optimalna temperatura v času tretiranja je od 10 do 20 °C. Običajno so ti znaki začasni.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge. Takoj po končani uporabi škropilnico ter vse priključke in merilne naprave temeljito očistite z vodo in 3% raztopino amoniaka.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Elumis se lahko meša z neionskimi močili in drugimi znanimi herbicidi za zatiranje plevela v koruzi. Ne sme se mešati s foliarnimi ali tekočimi gnojili. Sredstvo Banvel lahko mešate z drugimi herbicidi, ki imajo dovoljenje za uporabo v koruzi. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Količina vode

300-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.