You are here

Share page with AddThis
Sistemični selektivni herbicid za zatiranje enoletnega in

Alliance

Zadnja posodobitev:
17.07.2018

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-8/11/3
Velikost pakiranja: 
200 g
Sestava: 
Kemijska družina
ALS Inhibitor
Skupina a.s.: 
Grupa F1 + B
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično

Registriran je  za zatiranje plevela v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali ter v jarem ječmenu in jari pšenici. Alliance je kombinacija dveh aktivnih snovi iz skupine sulfonilsečnin, ki zagotavljata delovanje preko listov in preko tal.

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimna rž

Ozimni ječmen

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik, nitrilne rokavice, trpežno obutev oz. gumijaste škornje). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. Prevelik odmerek sredstva lahko škoduje gojeni rastlini.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do istega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem nadaljujemo do porabe škropilne brozge.

Omejitev uporabe

Sredstvo se lahko uporabi na isti površini največ enkrat v eni rastni sezoni. Tretira se lahko pri temperaturah zraka med 5 oC in 25 C. Sredstva se ne sme uporabljati v vetrovnem vremenu. Sprejem sredstva poteka preko zelenih delov plevela (listi in steblo), zato je potrebno plevel dobro omočiti.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pred mešanjem z drugimi sredstvi se posvetujete s agronomskimi svetovalci zastopnika oz. proizvajalca. Mešanje z drugimi sredstvi lahko škoduje gojenim rastlinam.

Količina vode

200-400 L/ha (2-4 L vode/100m2).

Izjema so napake in opustitve.