You are here

Starane 2

Zadnja posodobitev:
30.08.2017

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-191/2003/11
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
Piridin karboksilne kisline
Skupina a.s.: 
Grupa 0
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Herbicid v obliki za zatiranje širokolistnih vrst plevela.

Jablana

Jara pšenica

Jari ječmen

Koruza

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Pašnik

Travnik

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu pazite, da pripravek ne pride v oči, na kožo in obleko. Ne smete vdihavati delcev škropilne brozge. Ne škropite v vročem in vetrovnem vremenu. Pri pripravi in delu nosite zaščitno obleko in rokavice ter zaščitno masko za oči in obraz. Med delom ne smete jesti, piti in kaditi. V primeru kontaminacije ali/in sumu na zastrupitev prekinite z delom in ukrepajte po navodilu prve pomoči. Po delu se umijte, oziroma oprhajte in preoblecite. Operite in očistite vsa uporabljena zaščitna sredstva. Z vodo sperite tudi napravo za škropljenje.

Fitotoksičnost

Karenca za jablane, ozimno in jaro pšenico ter koruzo je 63 dni; za travnike 21 dni; karenca za dostop rejnih živali na pašnike je 21 dni. Karenca za ozimni in jari ječmen je zagotovljena s časom uporabe.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

Navedeni odmerki sredstva STARANE 2 se uporabljajo ob porabi vode 300 do 400 L/ha (3 do 4 L na 100 m2). STARANE 2 se zaradi izpiranja ne sme uporabljati na kraških območjih in tleh z vsebnostjo organske snovi pod 2 %. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Slama se ne sme uporabljati za izdelavo komposta pri gojenju vrtnin.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z nekaterimi drugimi herbicidi, zaradi razširitve delovanja. V pšenici lahko uporabite 0,75 l/ha sredstva STARANE 2 in najmanjšo priporočeno količino herbicida na podlagi 2,4-D ali MCPA. Pri uporabi v pšenici se Starane 2 zaradi razširitve spektra delovanja lahko kombinira z naslednjim herbicidi: Lintur 70 WG, Logran in Axial. Priporočamo, da se pred uporabo posvetujete s strokovno službo. Mešanice takoj uporabite. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

  • Uporablja se za zatiranje širokolistnega plevela v poljedelskih posevkih, nasadih sadnega drevja, travnikih in pašnikih. Fluroksipir deluje sistemično in prehaja v rastlino preko listov, zato morajo imeti pleveli v času škropljenja razvito listno maso. Toplo in vlažno vreme pospešuje delovanje pripravka. Herbicid uporabimo, ko so dnevne temperature najmanj 10 °C.

Izjema so napake in opustitve.