You are here

Share page with AddThis

Reglone 200 SL

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-402/2004/9
Velikost pakiranja: 
1 L
10 L
Sestava: 
Kemijska družina
Bipirilidini
Skupina a.s.: 
Grupa D (Dikvat)
Formulacija: 
SL (vodotopni koncentrat)
Način delovana: 
Kontaktno

Namenjen je za zatiranje plevelov in pospeševanje zorenja oz. sušenje krompirjevke, semenske lucerne in detelje ter uničevanje zalistnikov v hmeljiščih. Deluje kot kontaktni, neselektivni herbicid, ki se po rastlini ne premešča. Reglone 200 SL vsebuje aktivno snov dikvat, za katero je značilno izredno hitro delovanje na zelene dele rastline. Že nekaj minut po aplikaciji aktivna snov preide v zelene dele rastline, po nekaj urah pa so že vidni prvi znaki delovanja (venenje in nekroze).

Detelja

Krompir

Semenska lucerna

Opozorila

  • Pri prezgodnjem tretiranju krompirja lahko pride do ponovnega obrašcanja. Tretirati je potrebno v jasnem in suhem vremenu. Tla ne smejo biti zasicena z vlago. V sušnih razmerah je potrebno opraviti SMART test. Proizvajalec opisno in graficno predstavi SMART test na etiketi. Uporaba sredstva v hmelju je dovoljena samo v času od 1. julija do 31. avgusta. Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz. Prav tako morate pri delu s sredstvom obvezno uporabljati ustrezno zaščito za dihalne poti (zaščitna maska). Pri povečani izpostavljenosti morate uporabiti univerzalno plinsko masko.

Fitotoksičnost

Ker gre za neselektivni herbicid, je treba preprečiti zanašanje sredstva na sosednje gojene rastline, da se prepreči njihovo uničenje. Sredstvo je fitotoksično za zelene dele gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice napolnite s čisto vodo in med stalnim mešanjem dodajte odmerjeno količino sredstva. Nato dolijte še preostalo vodo. Mešalo naj bo vključeno ves čas, tako med pripravo škropilne brozge kakor tudi med tretiranjem.

Omejitev uporabe

Pri prezgodnjem tretiranju krompirja lahko pride do ponovnega obraščanja. Tretirati je potrebno v jasnem in suhem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago. V sušnih razmerah je potrebno opraviti SMART test. Proizvajalec opisno in grafično predstavi SMART test na etiketi. Zaradi preprečevanja nastanka odpornosti se ne sme uporabljati sredstva REGLONE 200 SL ali drugih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov dikvat, več kot enkrat letno na isti površini. Sredstvo neha učinkovati, ko pride v stik s tlemi, zato ne vpliva na naslednje posevke. Paziti je potrebno, da na sveže tretirano površino ne zaide živina.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Zagotavljamo fizično kompatibilnost herbicida Reglone 200 SL s fungicidoma Shirlane 500 SC in Revus. Za dodatne informacije se obrnite na terenske predstavnike.

Količina vode

300-400 L vode na ha (3-4 L na 100 m2).

Manjše uporabe

2.2. MANJŠE UPORABE

Sredstvo REGLONE 200 SL se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicid:

a) za sušenje (desikacijo) stročnic za pridelavo zrnja (fižol, grah, leča, čičerka, bob) v odmerku 3 L/ha (30 ml/100 m2) in pri porabi vode 400-600 L/ha (4-6L vode na 100 m2). Škropi se v času biološke zrelosti.

b) za sušenje (desikacjo) soje v odmerku 3 L/ha (30 ml/100 m2) in pri porabi vode 400-600 L/ha (4-6 L vode na 100 m2). Škropi se v fazi 60% zrelosti zrnja.

Učinkovitost in fitotoksičnost sredstva Reglone 200 SL za manjše uporabe, navedene v tej točki, ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z učinkovitostjo in fitotoksičnostjo tega sredstva na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik sredstva.

Izjema so napake in opustitve.