You are here

Share page with AddThis

Lumax

Zadnja posodobitev:
07.02.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-242/2004/10
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
Chloroacetamide
Triazine
Triketoni
Skupina a.s.: 
Grupa F2 (Mezotrion)
Grupa K3 (S-metolaklor)
Grupa C1 (Terbutilazin)
Formulacija: 
SE (suspenzo - emulzija)
Način delovana: 
Sistemično
rezidualno

Namenjen je za zatiranje enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela v koruzi. Lumax deluje prek tal (korenin, koreninskega vratu) ter listov in poganjkov. To delovanje zagotavlja zanesljivo in dolgo delovanje. Aktivne snovi se po vstopu v rastlino premeščajo po rastlini navzgor in navzdol. Najbolje so tako izkoriščene številne prednosti ob uporabi zgodaj po vzniku, ko ima koruza 1 - 4 liste. Lumax se odlikuje tudi po svoji izredni selektivnosti do koruze, kar pa kažejo tudi večletni poskusi, saj so pridelki, kjer je bil uporabljen Lumax v povprečju višji kot na površinah, kjer je bilo izvedeno osnovno zatiranje plevelov v poznem terminu.

Koruza

Opozorila

  • Ne tretirajte v primeru pomanjkanja vlage v tleh. V kolikor so v času po setvi koruze sušne razmere, priporočamo aplikacijo pripravka Lumax zgodaj po vzniku koruze. Ne tretiraje v vetrovnem vremenu (hitrost vetra ne sme presegati 5 m/s). Odsvetujemo uporabo pripravka LUMAX na oslabljeni koruzi takoj po zmrzali ali ob tveganju za zmrzal, v primeru velikih temperaturnih nihanj med dnevom in nočjo ali ob zelo vročih dneh z močnim sončnim sevanjem in temperaturami občutno nad 25 °C. Če boste pripravek LUMAX v takih razmerah uporabili, se lahko na koruzi začasno listi obarvajo svetleje, morda se lahko tudi upočasni rast, vendar pa so simptomi prehodni in si koruza hitro opomore. Če je treba koruzo, tretirano s pripravkom LUMAX, predčasno podorati, je mogoče na tej površini znova posejati koruzo oz. po predhodnem oranju tudi sirek. V okviru običajnega kolobarjenja lahko s primerno in predpisano uporabo pripravka LUMAX (uporaba pred 1. julijem) pridelujemo vse glavne poljščine z izjemo repe, boba in graha. Pred pridelavo vmesnih posevkov, občutljivih dvokaličnih in ozimnega žita je treba tla preorati. Na občutljivih dvokaličnicah in ozimnem žitu je možno, da se pojavijo manjše škode; in sicer ob neugodnih vremenskih razmerah in ob neugodnem stanju tal med obdobjem vegetacije (npr. tla z nizko biološko aktivnostjo; peščena tla; tla, ki so nagnjena k izsušitvi; tla z nizko pH-vrednostjo (< 6); tla z visokim deležem organskih snovi (> 4 %); slaba struktura tal; mraz; izjemna suša poleti ali pozimi;

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Če sredstvo uporabljate v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovalo koruze.

Priprava rezervarja za mešanico

Napolnite rezervoar škropilnice do polovice ali treh četrtin predvidene količine z vodo, dodajte ustrezno količino sredstva in še preostalo vodo. Pomembno je, da uporabljate čisto vodo. Brozgo je potrebno mešati ves čas, dokler ne porabite vse škropilne brozge.

Omejitev uporabe

Pred vznikom uporaba sredstva LUMAX na vodovarstvenih območjih ni dovoljena. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira enkrat v eni rastni sezoni.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Lumax se lahko meša z ostalimi herbicidi, ki se uporabljajo v koruzi. Lahko se meša tudi z gnojili.

Količina vode

200-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.