You are here

Share page with AddThis

Fusilade Forte

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-233/01
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
ACCase inhibitori
Skupina a.s.: 
Grupa A
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela v poljščinah, vrtninah, sadovnjakih, vinogradih, drevesnicah okrasnih rastlin in jagodah.

Čebula

Grah

Jagoda

Korenje

Koščičasto sadno drevje

Kosmulja

Krmna pesa

Krmni grah

Krompir

Malina

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. Sredstvo v stiku s sosednjimi kulturami (koruza, žita) lahko deluje fitotoksično.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do 1/2 polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Na tretiranih površinah se dva meseca po tretiranju ne smejo sejati žit. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni oziroma dvakrat, če se uporabi v deljenih odmerkih (split aplikacija). Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, jezer, vodnjakov in vodnih izvirov tako, da se tretira najmanj 20 m od njih.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate s sredstvi na osnovi kloridazona, etofumesata, metamitrona in fenmedifama, ne smete ga mešati s sredstvi na osnovi aktivne snovi bentazona. Prav tako ga lahko mešamo z nekaterimi fungicidi in mineralnimi gnojili, razen z gnojili na osnovi amonsulfata. Mešanice takoj uporabite. Upoštevajte navodila za uporabo vseh sestavin mešanice.

Količina vode

Pri tretiranju se uporabi 200-400 L vode na ha (2-4 L vode na 100 m2).

Manjše uporabe

Učinkovitost in fitotoksičnost FFS FUSILADE FORTE pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS FUSILADE FORTE na navedenih gojenih rastlinah
prevzame uporabnik. Sredstvo FUSILADE FORTE se uporablja za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela:

a) v oljnih bučah od razvojne faze, ko je drugi pravi list na glavnem steblu v celoti razvit, do razvojne faze, ko je četrti pravi list na glavnem steblu v celoti razvit (BBCH 12-14) v odmerku:
- 0,8 L/ha (8 ml/100 m2) za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela;
- 1,3 L/ha (13 ml/100 m2) za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome;
- 1,5-1,7 L/ha (15-17 ml/100 m2) za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela (Cynodon dactylon, Elymus repens);

b) v ajdi od razvitega drugega do razvitega četrtega lista (BBCH 12-14) v odmerku:
- 0,8 L/ha (8 ml/100 m2) za zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela;
- 1,3 L/ha (13 ml/100 m2) za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome;
- 1,5-1,7 L/ha (15-17 ml/100 m2) za zatiranje večletnega ozkolistnega plevela (Cynodon dactylon, Elymus repens).

Pri tretiranju se uporabi 200-400 L vode/ha (2-4 L vode/100 m2).
DODATNA OPOZORILA K MANJŠIM UPORABAM: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira posevke ajde in oljnih buč največ enkrat v eni rastni dobi. Sredstvo FUSILADE FORTE lahko v oljnih bučah in ajdi uporabljajo samo poklicni pridelovalci.

  • Fusilade Forte pride v rastlino preko listov plevela, nato pa potuje po rastlini z rastlinskimi sokovi. Učinek se kaže kot rumeno obarvanje listov, rastline nehajo rasti in nato odmrejo. Zaradi hitrega vnosa v rastlino herbicida Fusilade Forte 2 uri po aplikaciji ni mogoče več sprati.

Izjema so napake in opustitve.