You are here

Share page with AddThis

Elumis Peak

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
34330-19/2011/1001; 327-02-134/2004/5
Velikost pakiranja: 
4,5 L+60 gr
Sestava: 
Kemijska družina
Triketoni
ALS Inhibitor
Skupina a.s.: 
Grupa F2 (Mezotrion)
Grupa B (Nikosulfuron) / Grupa B
Formulacija: 
OD / WG (oljna dispenzija) / (vodotopna zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Rezidualno

Trojna kombinacija aktivnih snovi, ki zagotavlja enostaven nadzor nad celotnim spektrom plevelov v koruzi. Kombiniran herbicid na podlagi sistemičnega delovanja nikosulfurona in mezotriona zagotavlja zanesljivo delovanje na izredno širok spekter plevelov. Nikosulfuron deluje preko listov in korenin na eno in večletne ozkolistne plevele. Mezotrion deluje predvsem na širokolistne plevele preko listov in preko korenin, kar mu daje močno kontaktno in podaljšano delovanje tudi na plevele, ki vznikajo kasneje. Mezotrion ima tudi koristno stransko delovanje na ozkolistne plevele, deluje predvsem na širokolistne plevele preko listov in preko korenin, kar mu daje močno kontaktno in podaljšano delovanje tudi na plevele, ki vznikajo kasneje. Aktivna snov prosulfuron se absorbira tako preko listov kot preko korenin plevela in inhibira encim acetolaktat sitazo (ALS). Pleveli takoj po aplikaciji prenehajo z rastjo in zaradi pomanjkanja hranil dokončno propadejo v 14 - 21 dneh.

Koruza

Opozorila

  • Na isti površini se kombinacija lahko uporabi največ 1 krat letno. Pri tretiranju morate biti pozorni, da vam škropilne brozge ne zanaša na sosednje gojene rastline, še posebej na: sladkorno in krmno peso, sončnice, oljno ogrščico, grah, vrtnine, krompir, sojo, okrasne rastline, vinsko trto, sadno drevje, ker kombinacija lahko povzroči fitotoksične reakcije. Preprečiti je potrebno vstop na sveže tretirane površine. S kombinacijo ne tretirajte koruze za semensko pridelavo in ne tretirajte površine, ki je tretirana z organofosfatnim talnim insekticidom ali če je bil posevek že tretiran s sulfonilsečninskim pripravkom. Ne tretirajte koruze, ki je v stresu, ker to lahko povzroči poškodbo posevka. Pri tretiranju preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevate predpise s področja varstva voda. S kombinacijo se ne sme tretirati v območju 5 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2.reda. Z vmesnimi pasovi vegetacije preprečite zanos škropiva na sosednje gojene rastline. V primeru izpada pridelka je potrebno počakati 4 tedne za ponovno oranje oz. setev. Za takojšnjo setev po izpadu pridelka je najbolj primerna koruza. V primeru običajnega kolobarja lahko po koruzi, tretirani s herbicidno kombinacijo Elumis&Peak: jeseni brez omejitev sejete vse vrste ozimnih žit (pšenica, ječmen, rž, tritikala), spomladi pa vse vrste jarih žit, koruzo za zrnje in sirek. Spomladi, po obdelavi tal, lahko sejete ljulke, ne smete pa sejati špinače, graha, pese, fižola, soje in sončnic. Lete lahko sejete šele več kot 12 mesecev po tretiranju, po predhodnem oranju. Med tretiranjem bodite pozorni, da ne boste iste površine tretirali dvakrat.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja nosite primerno zaščitno obleko iz gostega bombaža ali nepremočljive sintetike (kombinezon), zaščitne rokavice in očala. Potrebno je vsakodnevno menjavanje delovne obleke. V primeru povečane izpostavljenosti, ko je presežena maksimalna dovoljena koncentracija snovi v zraku, uporabljajte ustrezno zaščito za dihala (filtrska polmaska). Za zaščito rok uporabljajte rokavice, odporne proti kemikalijam. Za zaščito oči uporabljajte očala ali obrazni ščit. Pri delu na tretirani površini je potrebno uporabljati zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Če kombinacijo uporabljate v predpisanem odmerku in na ustrezen način, ne bo poškodovala koruze. V ekstremnih razmerah (neugodne vremenske in talne razmere, neugoden čas uporabe) lahko povzroči prehodne kloroze, ki pa ne vplivajo na bujnost posevka in pridelek.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge. Takoj po končani uporabi škropilnico ter vse priključke in merilne naprave temeljito očistite z vodo in 3% raztopino amoniaka.

Omejitev uporabe

Na istem zemljišču se s sredstvom lahko tretira največ en krat letno. Pri tretiranju je treba paziti, da škropilne brozge ne zanaša na sosednje gojene rastline, še posebej na: sladkorno in krmno peso, sončnice, oljno ogrščico, grah, vrtnine, krompir, sojo, okrasne rastline, vinsko trto, sadno drevje, ker sredstvo lahko povzroči fitotoksične reakcije. Preprečiti je treba vstop na sveže tretirane površine. S sredstvom se ne sme tretirati koruze za semensko pridelavo. S sredstvom se ne sme tretirati površine, ki je predhodno tretirana z organofosfatnim talnim insekticidom ali sulfonilsečninskim herbicidom. Ne sme se tretirati koruze, ki je v stresu, ker to lahko povzroči poškodbo posevka.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Elumis se lahko meša z neionskimi, močili in drugimi znanimi herbicidi za zatiranje plevela v koruzi. Ne sme se mešati s foliarnimi ali tekočimi gnojili. O možnosti mešanja herbicida Peak 75 WG z drugimi herbicidi, zlasti tistimi, ki delujejo skozi korenine, poprej vprašajte proizvajalca. Ne škropite skupaj z organofosfornimi insekticidi.

Količina vode

300-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.