You are here

Share page with AddThis

Axial One

Zadnja posodobitev:
20.07.2020

Herbicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
U34330-73/2014/4
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
ACCase inhibitori
Triazolprimidin
Skupina a.s.: 
Grupa A (Pinoksaden)
Grupa B (Florasulam)
Formulacija: 
EC (koncentrat za emulzijo)
Način delovana: 
Sistemično

Uporablja se po vzniku plevelov. Aktivni snovi prideta v rastlino preko listov, nato pa po rastlini v rastno tkivo. Sama aktivna snov ne deluje preko tal, zato je delovanje neodvisno od tipa tal in od talne vlage. Posebna formulacija z vgrajenim močilom herbicidu jamči varen in hiter učinekPo aplikaciji pleveli prenehajo rasti, listi pa postanejo rahlo vijoličasti. Približno po 3 tednih plevel pri osnovi propade. Toplo in vlažno vreme pospešuje odmiranje plevela. Axial One je selektivni sistemični herbicid nove generacije, namenjen za zatiranje enoletnih ozkolistnih in enoletnih širokolistnih plevelov v žitih. Odlikujeta ga vrhunsko delovanje. Mogoče ga je kombinirati s herbicidi, namenjenimi za zatiranje ostalih širokolistnih plevelov, s čimer razširimo spekter delovanja.

Uporaba je dovoljena samo spomladi!

Jara pšenica

Jari ječmen

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Opozorila

 • Zaradi zaščite vodnih organizmov upoštevati netreniran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

 • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju rezervoarja ter med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), predpasnik, nitrilne rokavice, trpežno obutev oz. gumijaste škornje. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Sredstvo, uporabljeno v skladu z navodili, ne vpliva na kalivost semena. Sredstvo, uporabljeno v predpisanem odmerku in v skladu z navodilom za uporabo, ne bo poškodovalo žit. Preprečiti je treba zanašanje škropilne brozge na sosednje posevke, še posebej, če so to: oves, sladkorna pesa, fižol, vrtnine, okrasne rastline, drevesnice ali trajni nasadi.

Priprava rezervarja za mešanico

Prepričajte se, da je škropilnica zares povsem čista. Skrbno izračunajte potrebno količino brozge, da vam ne bo ostajala. Sredstvo dobro pretresite in odmerjeno količino zlijte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo in med stalnim mešanjem dolijte še preostanek vode. Z mešanjem nadaljujte vse do porabe škropilne brozge.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek Axial One lahko mešate s pripravki na osnovi aktivnih snovi fluroksipir (npr. Starane 2), triasulfuron (npr. Logran 20 WG) in bromoksinil. Proizvajalec jamči, da navedeno mešanje ne vpliva na delovanje pripravkov. Mešanje pripravka s herbicidi iz skupine sulfonil sečninskih herbicidov lahko deloma zmanjša njegov učinek. Izdelka AXIAL ONE ne mešajte s tekočimi gnojili, ki vsebujejo žveplo.

Količina vode

150-400 l/ha

 • Sredstvo se uporablja kot kontaktni, selektivni herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v žitih
  (jara in ozimna pšenica, jari in ozimni ječmen).

  Uporaba proti

  Razvojni stadij plevela po BBCH

  Način uporabe

  Odmerek

  Št. tretiranj

  Plezajoča Lakota (Galium aparine), kamilice (Matricaria spp.), navadni plešec (Capsella bursa - pastoris), navadna zvezdica (Stellaria media), njivska spominčica (Myosotis arvensis), poljski mah (Papaver rhoeas), njivska gorjušica (Sinapis arvensis), njivski mošnjak (Thlapsi arvense), samonikla oljna ogrščica (Brassica napus)

  Od fenološke faze plevela, ko je prvi list razgrnjen do začetka oblikovanja stranskih poganjkov
  (fenofaze po BBCH od 11 do 20)

  Tretiranje po vzniku posevka

  1 L/ha
  (10 ml/100 m2)

  1

  Navadni srakoperec (Apera spica - venti)
  ljuljke (Lolium spp.)
  Gluhi oves (Avena fatua)

  Od fenološke faze plevela, ko so
  3 listi razgrnjeni do začetka kolenčenja
  (fenofaze po BBCH od 13 do 30)

  Tretiranje po vzniku posevka

  1 L/ha
  (10 ml/100 m2)

  1

  Njivski lisičji rep
  (Alopecurus myosuroides)

  Od fenološke faze plevela, ko so 3 listi razgrnjeni do fenofaze, ko je zaznavnih pet stranskih poganjkov
  (fenofaze po BBCH od 13 do 25)

  Tretiranje po vzniku posevka

  1 L/ha
  (10 ml/100 m2)

  1

  Pleveli, ki jih ni mogoče zadovoljivo zatreti: njivski zebrat, ščavjelistna dresen in breskovolistna dresen, enoletna latovka, vrste jetičnika, njivska vijolica, vrste mrtve koprive in metlike.

Izjema so napake in opustitve.