You are here

Ridomil Gold Combi PEPITE

Zadnja posodobitev:
30.08.2017

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-331/2004/26
Velikost pakiranja: 
1 Kg
5 Kg
Sestava: 
Kemijska družina
Fenilamidi
Ftalimidi
Skupina a.s.: 
Grupa A1 (Metalaksil M)
Večstransko (Folpet)
Formulacija: 
WG (močljiva zrnca)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Kurativno

Namenjen za zatiranje peronospore vinske trte. Je fungicid s sistemičnim preventivnim in kurativnim delovanjem zaradi aktivne snovi metalaksil - M ter dotikalnim rezidualnim delovanjem zaradi aktivne snovi folpet. Aktivna snov metalaksil - M je znana po svoji izredni sistemičnosti, saj zelo hitro prodira skozi poganjke in zelene dele stebla v notranjost rastline; tam se s pomočjo rastlinskega soka razporedi po celi rastlini, prav tako pa prehaja v novo rastoče dele rastline. Aktivna snov folpet pa sredstvu podaljša preventivni učinek.

Vinsko grozdje

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upoštevajo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda pri tretiranju trte.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge in pri polnjenju rezervoarja uporabljajte delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike in rokavice, odporne proti kemikalijam. Pri tretiranju s traktorsko nošeno/vlečeno škropilnico in pršilnikom ali ročno oprtno škropilnico ali pršilnikom (za rastline visoko nad tlemi) uporabljajte delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, ter pokrivalo s širokimi krajci.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili za uporabo, ne povzroča fitotoksičnosti.

Priprava rezervarja za mešanico

Odmerjeno količino sredstva vsujte v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti (rezistence) se lahko sredstvo RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE v eni rastni dobi na istem zemljišču uporabi največ tri krat v vinogradih.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Pripravek lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na hmelju in vinski trti. O mešanju z drugimi pripravki se posvetujte z našimi sodelavci na terenu.

Količina vode

1000 l/ha

Izjema so napake in opustitve.