You are here

Share page with AddThis

Revus

Zadnja posodobitev:
26.07.2019

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
3433-501/2006/6
Velikost pakiranja: 
1 L
Sestava: 
Kemijska družina
CAA
Skupina a.s.: 
Grupa H5
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Kontaktno
Preventivno

Aktivna snov manipropamid je predstavnik razreda fungicidov s tako imenovanim translaminarnim delovanjem. Mandipropamid, aktivna snov fungicida Revus, zelo učinkovito deluje na številne glive iz družine plesnivk (Oomycetes). Velik del aktivne snovi se izrazito veže v voščene plasti rastlinskih tkiv, ter ko se na površini posuši, zagotavlja visoko odpornost na spiranje s padavinami in roso. Po vnosu v listno tkivo zagotavlja dobro translaminarno delovanje. Mandipropamid preprečuje kalitev zoospor in sporangijev ter v inkubacijski dobi zavira rast micelija, tvorbo haustorijev in zavira sporulacijo, kar mu daje zmerno kurativno delovanje. Translaminarno delovanje zaščiti tudi spodnjo stran listov. Mandipropamid deluje na kaljenje zoospor in sporangijev tako, da takoj prekine kalitev in uniči zoosporo in sporangije. Če sredstvo uporabimo po nastanku okužbe pa aktivna snov ustavi rast micelija in haustorijev glive.

Blitva

Endivija

Hmelj

Kreša

Krompir

Melona

Namizno grozdje

Paradižnik

Radič

Solata

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom ne smemo tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda.

Osebna varovalna oprema

  • Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja morate uporabljati primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Med škropljenjem s traktorsko/nošeno škropilnico/pršilnikom ali med škropljenjem z ročno oprtno škropilnico za ciljne površine, ki so nizko ali visoko nad tlemi, morate uporabljati primerno zaščitno obleko, kapuco, zaščitne rokavice, zaščito za obraz (obrazni ščitnik) in trpežno obutev. Pri stiku s tretiranimi rastlinami morate uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice.

Fitotoksičnost

Če pripravek uporabljate v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne bo poškodoval gojenih rastlin.

Priprava rezervarja za mešanico

Rezervoar škropilnice do polovice napolnite z vodo, nato ob stalnem mešanju dodajte odmerjeno količino sredstva ter škropilnico dopolnite s preostalo količino vode. Škropivo mešajte tudi med škropljenjem. Priporočamo, da škropivo porabite v roku dveh ur.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo lahko mešate z drugimi pripravki, ki imajo dovoljenje za uporabo na zgoraj navedenih kulturah. O mešanju z drugimi sredstvi se posvetujte z našimi svetovalci na terenu.

Uporaba sredstva Revus je priporočljiva zaporedoma ali menjaje s fungicidi z različnim načinom delovanja. Opravimo 2 - 3 zaporedna tretiranja s fungicidom Revus izmenično z blokom (2-3 tretiranji) s fungicidom z drugačnim načinom delovanja. V rastni dobi naj tretiranja s sredstvom Revus ali fungicidom iz skupine z enakim načinom delovanja (FRAC group 40) ne presegajo polovice vseh tretiranj.

Količina vode

200-600 l/ha

Manjše uporabe

Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost FFS REVUS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS REVUS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«. Sredstvo REVUS se uporablja kot fungicid s preventivnim ter delno kurativnim delovanjem:

- na zeliščih za zatiranje plesni (Peronospora spp.) na prostem in v zaščitenih prostorih v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m2). Na prostem se lahko uporabi največ 2 krat v eni rastni dobi, v časovnem presledku najmanj 7 dni. V zaščitenih prostorih se lahko uporabi največ 1 krat v eni rastni dobi. Priporočena poraba vode je 200-1000 L/ha (2-10 L/100 m2). Količino vode se prilagodi tehniki tretiranja in razvojni fazi rastlin. Tretira se v času nevarnosti za izbruh bolezni, na prostem od razvojne faze, ko je razvit peti pravi list (BBCH 15-49) ter v zaščitenih prostorih od razvojne faze, ko je razvit prvi pravi list (BBCH 11-49).

KARENCA: Karenca je 7 dni za zelišča dni

Izjema so napake in opustitve.