You are here

Amistar Extra

Zadnja posodobitev:
30.08.2017

Fungicidi

Sredstva za varstvo rastlin

Številka odločbe: 
327-02-164/2004/9
Velikost pakiranja: 
1 L
5 L
20 L
Sestava: 
Kemijska družina
QoI
Triazoli
Skupina a.s.: 
Grupa C3 (Azoksistrobin)
Grupa G1 (Ciprokonazol)
Formulacija: 
SC (koncentrat za suspenzijo)
Način delovana: 
Sistemično
Preventivno

Uporablja se za zatiranje bolezni žit in sladkorne pese. Amistar Extra je fungicid širokega spektra, ki deluje preventivno in kurativno. Širok spekter delovanja; mu omogoča kombinacija dveh aktivni snovi iz strobilurinske in triazolne skupine. Azoksistrobin in ciprokonazol se med seboj dopolnjujeta in tvorita zanesljiv fungicid, ki zagotavlja zanesljivo varstvo na širok spekter bolezni žit. Ciprokonazol deluje sistemično tako, da se vnese v rastlinsko tkivo in se po njem akropetalno prenaša. Na ključne bolezni deluje kurativno tako, da v času inkubacije zaustavi razvoj micelija v tkivu. Azoksistrobin odlikuje močna vezava na listno površino in s tem kontaktno preventivno delovanje na spore. Poleg tega pa se translaminarno prenese prek lista. Za ta strobilurin je značilno tudi parno prenašanje aktivne snovi v bližnji okolici aplikacije. Azoksistrobin ima poleg močnega fungicidnega delovanja tudi izrazit vpliv na presnovo žit in povečuje pridelek, saj: izboljšuje gospodarjenje z vodo, izboljšuje izkoriščanje dušika, podaljšuje in intenzivira asimilacijo. Z veliko poskusi in v praksi je dokazano, da ima Amistar Extra poleg odličnega fungicidnega delovanja, tudi specifičen vpliv na podaljšanje obdobja asimilacije in nalivanja zrnja v klasu, s tem pa tudi izjemen vpliv na pridelek.

Jara pšenica

Jari ječmen

Oves

Ozimna pšenica

Ozimni ječmen

Sladkorna pesa

Tritikala

Opozorila

  • Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Nosečnicam se odsvetuje delo s pripravkom.

Osebna varovalna oprema

  • Pri delu s sredstvom morate uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko (kombinezon) iz gostega bombaža ali sintetike, težke delovne čevlje ali škornje, rokavice, odporne proti kemikalijam, in zaščitna očala oziroma ščit za obraz.

Fitotoksičnost

Če se sredstvo uporablja v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ne deluje fitotoksično.

Priprava rezervarja za mešanico

Pred uporabo dobro pretresite še zaprto embalažo. Odmerjeno količino sredstva vlijte skozi sito v rezervoar škropilnice, ki je do polovice predvidene količine napolnjen s čisto vodo. Ob stalnem mešanju rezervoar dopolnite z vodo.

Omejitev uporabe

S tretiranjem se začne ob pojavu bolezni. Sredstvo se na istem zemljišču lahko uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni. Najkrajši časovni razmik med tretiranji žit je 21 dni ter med tretiranji sladkorne pese 18 dni.

Možnosti mešanja z drugimi pripravki, antirezistentna strategija, škropljenje

Sredstvo se dobro meša z večino drugih pesticidov. Npr. Archer Top, Artea Plus, Amistar Opti, Karate zeon, Axial, Lintur, Logran, Starane), prav tako z regulatorji rasti (npr. MODDUS) in listnimi gnojili. Komponenta za mešanje, ki je v trdni obliki, se ob mešanju v posodo doda najprej. Fungicida AMISTAR Extra ni mogoče mešati listnimi gnojili NUTRIMIX® in BASFOLIAR®. Prav tako ne priporočamo mešanja z gnojili na osnovi amonsulfata.

Količina vode

200-400 l/ha

Izjema so napake in opustitve.