You are here

Share page with AddThis

Spoštovani poslovni partnerji,

Vinska trta
15.05.2018

z vami bi želeli delili nekaj osnovnih informacij o uporabi herbicidov na osnovi aktivne snovi  glifosat.

Kot ste zagotovo seznanjeni, je bila konec leta 2017 na nivoju Evropske unije uporaba aktivne snovi glifosat podaljšana za 5 let, tako da sedaj velja do 15. 12. 2022.
V postopku so re-registracije sredstev, ki vsebujejo glifosat, vendar strokovno gledano ni pričakovati bistvenih sprememb pri uporabi le-teh.

 

Medtem je tudi naše ministrstvo sprejelo nekaj ukrepov,  ki vplivajo na uporabo aktivne snovi glifosat v Sloveniji. Od 31. 10. 2019 dalje bo prepovedana prodaja malih pakiranj brez predložitve izkaznice. Istočasno bo prepovedana tudi uporaba na javnih površinah, razen za ceste in železnice, kjer bo prepoved stopila v veljavo aprila 2021.

Torej, prodaja in uporaba fitofarmacevtskih sredstev na osnovi aktivne snovi glifosat, med katere spada tudi naš Touchdown System 4, bo zagotovo potekala še naslednjih 5 sezon, seveda z upoštevanjem zgoraj navedenih omejitev in ob predpostavki, da slovensko ministrstvo ne načrtuje še kakšnih dodatnih, lokalnih omejitev.

Z lepimi pozdravi,
Syngenta Agro d.o.o.