You are here

Koloradski hrošč

Krompir
23.04.2017
Za varstvo proti koloradskemu hrošču priporočamo pripravek ACTARA, ki je najboljša rešitev,

Koloradskega hrošča je treba zatreti, ko je na listih opaziti prve ličinke.Najboljša izbira je insekticid ACTARA® 25 WG v odmerku 80 g/ha.

Opis in prepoznavanje koloradskega hrošča
Koloradski hrošč je najbolj razširjen škodljivec na krompirju. Zmožen je povsem uničiti pridelek krompirja. Škodo povzročajo ličinke in odrasle živali škodljivca, ki se hranijo z listno maso. V celoti zgrizejo list, vse do stebla. Na višji razvojni stopnji je ličinka, večja je škoda. Zgodnejši kot je napadi, manj je listne mase, kar pomeni večja je škoda.Tako je napad pred cvetenjem veliko bolj škodljiv kot napad po cvetenju.

Biologija razvoja koloradskega hrošča
Koloradski hrošč kot odrasli hrošč prezimi v tleh na globini od 20 do 30 cm. Izmenjata se dve generaciji letno, vendar druga včasih izostane. Ko se tla segrejejo na približno 14 °C in temperatura zraka preseže 15 °C, se začnejo masovno pojavljati odrasle oblike koloradskega hrošča. Ta postane aktiven pri 20 °C, optimalna aktivnost pa se pojavi pri 25 °C. Odrasle živali se začnejo hraniti in pariti, samice pa čez nekaj časa izležejo jajčeca. Ta jajčeca prepoznamo po oranžni barvi, odlagajo jih v skupinah na spodnji strani listov. Ličinke prve generacije se spomladi razvijejo v 15 do 22 dneh, ličinke druge generacije pa poleti v 12 do 18 dneh.

Zaščita krompirja pred koloradskim hroščem
Kemično varstvo proti koloradskemu hrošču se začne izvajati, ko se izleže 20-30 % ličink iz jajčec oziroma ko je na vsakem steblu več kot 10 ličink. Za varstvo proti koloradskemu
hrošču priporočamo pripravek ACTARA® 25 WG, ki je najboljša rešitev, saj se lahko uporabi v zelo nizkih odmerkih na hektar.