You are here

Share page with AddThis

Hyvido® – konstantno višji pridelki

21.08.2018
Izboljšane agronomske lastnosti, ki jih kot rezultate uspešne hibridizacije s hibridnim ječmenom Hyvido® prinašamo na njive, zagotavljajo doseganje boljših rezultatov pridelave: višje in stabilnejše pridelke zrnja in celotne biomase.

Hyvido® tehnologija prinaša nove možnosti stabilne in ekonomične pridelave ječmena:
* višji nivo pridelka,
*
stabilnost pridelka v različnih rastnih razmerah in
*
veliko fleksibilnost časa setve.

Izboljšane agronomske lastnosti, ki jih kot rezultate uspešne hibridizacije s hibridnim ječmenom Hyvido® prinašamo na njive, zagotavljajo doseganje boljših rezultatov pridelave: višje in stabilnejše pridelke zrnja in celotne biomase.
Prednosti, ki jih prinaša Hyvido®, se še posebej izrazijo v težjih pridelovalnih razmerah, kot so suša, slabši tip tal in druge oblike stresa.
To potrjujeo izredno pozitivne izkušnje iz široke prakse, kakor tudi številni poskusi, ki smo jih širom Slovenije opravili v zadnjih letih.