You are here

ELATUS™ Era - Močan, dosleden, poln

Nov, najmočnejši SDHI fungicid,ki zagotavlja popolno varstvo žit.