You are here

Share page with AddThis

Centralni OptiTech dan polja

Koruza
21.03.2018
Centralni dan polja, OptiTech, Dnevi polja, Koruza, Žito, Syngenta

Spoštovani!

Družbo Syngenta odlikuje zavezanost k trajnostnemu kmetijstvu, kar pomeni k kmetovanju z mislijo na prihodnje generacije. Poglobljeno znanje, pridobljeno v desetletjih izvajanja raziskav in razvoja, nenehno delimo z Vami. Iz leta v leto se trudimo, da Vam v domačem okolju predstavimo najnovejše hibride, sorte in sodobne tehnologije varstva rastlin, razvite z modernimi znanstvenimi postopki za enostavno, a hkrati inovativno in okolju prijazno pridelavo hrane in krme.

Z namenom, da vam v praksi dokažemo kakovost naših proizvodov, vas vabimo na

Centralni OptiTech dan polja, ki bo v četrtek, 14. junija na kmetiji Vitez, Tešanovci 12, 9226 Moravske Toplice.

Skozi OptiTech poskuse Vam bomo predstavili:

  • sortne poskuse v koruzi, pšenici in oljni ogrščici,
  • hibridni ječmen Hyvido,
  • fungicide v pšenici in ječmenu, s posebnim poudarkom na novem proizvodu Elatus Era,
  • herbicide v pšenici,
  • gnojilne poskuse v pšenici, koruzi in oljni ogrščici
  • praktični prikaz kakovostne aplikacije fitofarmacevtskih sredstev ter pomemnost varne uporabe le-teh.

Dnevni red srečanja:

9:30 - 10:30        Zbiranje udeležencev na prostoru za Gasilskim domom v Tešanovcih 
(ob cesti Moravske Toplice - Bogojina).
10:30                   Uvodni pozdrav.
11:00                   Vodeni ogledi po poskusnih poljih.
14:00                   Pogostitev in družabni program z nagradnimi igrami ter ansamblom Pivski bratje.

Veselimo se srečanja z vami in Vas zaradi lažje organizacije prireditve vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite do petka, 8. junija.
Vaš Syngenta Agro d.o.o. team

Kje nas 14. junija najdete?
Gasilski dom Tešanovci
Tešanovci 32,
9226 Moravske Toplice